YASAL UYARI !

 


Uyarı!

Akademik eserlerde hiçbir kar amacı gütmemekteyiz.Amacımız bilgi paylaşımını kolaylaştırmak olup eser sahiplerinin isteği doğrultusunda bu kısımdaki veriler kaldırılabilir.
Reklam vb. şeyler kullanmayıp sitenin orjinalinde gelen reklamlar harici reklam alımı kesinlikle
yapılmıyacaktır.

Web sitemizin amacı  yayın evlerine yada yazarlarına zarar vermek değildir.

Görme engelli arkdaşlar web sayfamıza eklediğimiz E-Kitapları, metin okuyucu programlar sayesinde dinleyebilirler.

E-kitap bölümümüzde ise Görme Engelli kardeşlerimiz için bir kaynak oluşturabilmek amacındayız, engelli olmayan arkadaşlar kitap hakkında fikir sahibi olduğunda İlgili kitabı; yayın evi, sahaflar, kütüphane ve kitapçılardan temin edebilirler.

Bu web sitesi aşağıda adı geçen kanuna İstinaden görme engelliler için hazırlanmıştır. 

- 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler bölümünde yer alan Ek Madde 11 (Ek madde:03/03/2004 – 5101/26.mad)

” Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur.

Yani T.C. Kanunlarına göre kar amacı gütmediğimiz sürece Edebi Romanlarda dahil olmak üzere engelliler için üretilmiş bir nüshası olmayan her eserin E-Kitabını oluşturabiliriz.

Eğer web sitemizde yayınlanıyor olan bir eserin engelliler için üretilmiş bir nüshası var ise lütfen bizimle iletişim sayfamızdan irtibata geçiniz.
  

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: